No pasaran! - De ska inte passera!
2008-03-29 | ÖSTERGÖTLAND

Den gångna månaden har vi i Östergötland mot rasism delat ut knappa 20 000 flygblad i östra Götaland. Vi har ytterligare flyttat fram våra positioner gentemot högerpolitiken och rasisterna. Vi anser inte att vårt är avslutat. Tvärtom, det har bara börjat.

Östergötland mot rasism har under mars 2008 valt en annan linje än vi gjorde i oktober 2007. Den här gången har vi satsat mer på att dela ut flygblad i brevlådor under odramatiska former snarare än att ha större torgmöten. Det är helt enkelt lättare att genomföra utdelningar på kvällar och eftermiddagar eftersom vi, som de flesta andra, har arbeten och utbildningar som kräver vår tid och energi under dagarna. Vi har också valt att inte rapportera lika frekvent om våra aktiviteter, mest eftersom de inte har varit så intressanta ur ett nyhetsperspektiv. På vår hemsida finns ett urval av det arbete vi utfört.

Vissa gånger har nazister försökt störa våra aktiviteter, men utan framgång. Vi slår fast att vi inte är rädda för högerextremisterna och har, när så har krävts, försvarat våra aktiviteter. På samma sätt vill vi kraftfullt understryka att vi inte är intresserade av någon katt- och råttalek med nazistiska huliganer.

Våra aktiviteter syftar till att sprida vårt budskap om tolerans. Det viktigaste är att bygga broar mellan människor, övervinna svårigheter och skapa ett rättvist samhälle utan klassklyftor. Gatuvåld som organiserad aktivitet kan nazisterna ägna sig åt, vi gör det inte. Vi driver en framåtskridande politisk kampanj, Östergötland mot rasism. Alla som ställer upp på vårt budskap är hjärtligt välkomna att höra av sig för att vara med och utvidga arbetet.

Kampanjen Östergötland mot rasism rullar vidare. Håll utkik på vår hemsida efter nästa steg!

No pasaran! - De ska inte passera!
Tillbaka


Tillsammans mot intolerans


Vi som driver kampanjen är ett gäng människor, både med och utan andra engagemang, som tröttnat på fascisternas skitsnack och intoleransen i samhället och gått samman för att göra något åt saken.

Var och en av oss ställer sig bakom vår gemensamma plattform. Läs den